Omzet in ICT-branche daalt minder hard

11-11-2009

De ict-branche boekte in het derde kwartaal van 2009
minder omzet dan dezelfde periode in 2008.
De afname is echter minder sterk dan de omzetdaling
in het tweede kwartaal van 2009. Dat blijkt uit de
ICT-kwartaalmonitor van branchevereniging ICT~Office.
Voor het vierde kwartaal verwachten de ondervraagden
eenzelfde omzetafname als in het derde kwartaal.

De omzet van bedrijven met minder dan tweehonderd
medewerkers daalt minder hard dan de grotere ondernemingen.
Bedrijven in de sector internet en telecom verwachten een
minder sterke daling dan hardware- of softwareleveranciers en
dienstverleners.

De werkgelegenheid nam 'gering tot matig' af ten opzichte
van een jaar geleden. De afname wordt door de meeste
bedrijven opgevangen door een vacaturestop en natuurlijk
verloop, zegt de branchevereniging. De ontwikkeling van de
werkgelegenheid is volgens de ondervraagden 'licht positiever'
dan vorig kwartaal. De branchevereniging leidt daaruit af dat
de werkgelegenheid per saldo niet verder afneemt in de ict-branche.

Verbetering

Volgens de branchevereniging verbetert het economisch
klimaat in de ict-branche. Bedrijven tot 750 werknemers zijn
positiever over de economische omstandigheden dan grotere
ondernemingen. Dienstverleners zijn minder positief dan leveranciers
van hardware, software, telecom of internet.

De ict-kwartaalmonitor geeft per kwartaal een indicatie van de
marktontwikkeling. In opdracht van ICT~Office interviewt Heliview
financieel directeuren van honderd bedrijven die lid zijn van de
branchevereniging. De respondenten geven geen concrete
omzetcijfers, maar moeten op een schaal van -4 (zeer sterke afname)
tot +4 (zeer sterke toename) aangeven hoe het omzetverloop van
het bedrijf is.

ComputableĀ  Rian van Heur

Index