IT moet op andere statistieken gaan sturen

07-07-2014

In de twintig jaar die ik nu in IT werk, sta ik er nog altijd van te kijken hoe technologen de waarde van de diensten die ze aan de business leveren meten. Het is niet dat de meetgegevens an sich fout zijn; het probleem is dat deze statistieken niemand helpen om tot goede besluiten te komen.

We zijn zo gelukkig met onszelf in IT, niet? Al jaren gaan we er prat op in gesprekken met onze businesspartners dat we 99 procent systeembeschikbaarheid kunnen garanderen, dat we honderden problemen hebben opgelost en duizenden hits krijgen op onze geweldige nieuwe website.

Laat me je een geheim vertellen: al deze gegevens slaan in feite nergens op. Ze zijn niet alleen nutteloos, ze zijn ook nog eens kostbaar.

Ik heb in mijn carrière al heel veel web- en online initiatieven voorbij zien komen, maar degene die voor veel extra verkeer op een website zorgden, waren niet altijd succesvol te noemen.

Veel doen cross-functionele IT- en marketingteams vreugdedansjes als ze een opleving bespeuren in pageviews. Maar tenzij deze pageviews in iets waardevols converteren - zoals klantacquisitie en -retentie, omzet en wist - betekenen ze helemaal niets.

Zinloze statistieken kom je niet alleen bij webprojecten tegen; ik zie ze ook steeds vaker opduiken bij mobiele projecten, bijvoorbeeld als er uitgegaan wordt van app downloads. Maar nogmaals, wat vertelt zo'n variabele ons over de businesswaarde? Eigenlijk bizar weinig, aangezien apps alleen waardevol kunnen zijn wanneer ze business engagement faciliteren.

Het probleem van veel IT-centrieke statistieken is dat er geen acties op uit te voeren zijn; ze helpen organisaties niet om slimme bedrijfsbeslissingen te nemen.

Neem bijvoorbeeld het toevoegen van extra features aan de e-commerce functionaliteit aan een website. Traditioneel is het enige moment waarop succes gemeten wordt als periodiek naar omzetstijging- of daling gekeken wordt.

Maar wat als de stijging in pageviews slechts voor een minieme toename in winst zorgt? Is die toename genoeg om de aanvullende investeringen in development te verantwoorden?

Is het überhaupt wel winstgevend als je in aanvullende infrastructuur hebt moeten investeren om een grotere online kassa te faciliteren?

Mijn advies voor IT en marketingmanagers is te stoppen met jezelf bewonderen in de techspiegel en goed naar het volledige businessplaatje te kijken. Natuurlijk is het belangrijk dat de technologie goed blijft draaien, maar investeer ook in meetgegevens die acties initiëren. Dit zijn een aantal tips.

Stop te veronderstellen

Ik ben een groot voorstander van het zoveel mogelijk betrekken van stakeholders, maar neem nooit aan dat jij of je stakeholders de waarheid in pacht hebben. Ik ken veel te veel voorbeelden van situaties waarin IT en businessmanagers aannames deden over wat klanten en werknemers van applicaties verwachten, om later het deksel op de neus te krijgen. Mijn advies is dat je begint met testen welke assumpties het meest zinvol zijn - voor zowel klanten als gebruikers. Dit is vooral belangrijk voor mobile computing, aangezien klanten hier op ieder moment interactie met je business willen hebben.

Leer je ABC's

Je hebt misschien net een geweldige feature aan je website toegevoegd. Of je denkt dat je het design van je mobiele app op een fantastische manier verbeterd hebt.

Voordat je de release definitief maakt en daarna afwacht of het allemaal goed komt, kan het verstandig zijn meer statistieken in te voeren via technieken als A/B-testen en cohortenanalyse.

Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je de nieuwe functionaliteit uitrolt voor 50 procent van je klanten en de resultaten vergelijkt met klanten die de functionaliteit niet hebben gekregen.

Heeft de nieuwe feature ertoe geleid dat meer klanten op de koop-knop hebben gedrukt? Als dit daadwerkelijk het val is , kun je de feature naar 100 procent van de gebruikers uitrollen. Maar het helpt je ook acties te ondernemen als het ontwikkelen van gelijksoortige functionaliteit voor andere applicaties of het elimineren van features die geen waarde toevoegen.

Onthoud goed dat dit soort technieken geweldig zijn om dure cosmetische website designveranderingen voorkomen die tot geen enkel echt voordeel zouden leiden. (Hiermee voorkom je het wat ik het 'lipstick op een varken' syndroom noem.)

Kwaliteit gaat boven kwantiteit

Hoeveel meetvariabelen heb je als IT opgesteld? 50, 100, misschien wel meer? Vraag jezelf nu eens af hoeveel daarvan echt bruikbaar zijn. In mijn optiek zijn vijf tot tien goede businessstatistieken veel waardevoller dan 100 variabelen die iets over techniek zeggen.

Vraag je bij elke statistiek die je bedenkt af in hoeverre deze een businesswaarde vertegenwoordigt. Onthoud dat het daarbij vooral draait om salesconversies per websitebezoek, omzet per klant of uitvalratio en dat deze gegevens een prima startpunt vormen voor verdere business alignment.

Cloud, mobility en de verconsumentering van IT zorgen dat de business hogere eisen stelt aan IT en dat technologen de waarde van technologie in heldere, begrijpelijke businesswaarden moeten kunnen vertalen.

CIO.NL  Miriam Waterhouse

Index