Overheid investeert weer in ICT

08-08-2012

Overheidsorganisaties zien af van hun voornemen om het mes te zetten in de ict-budgetten. Dit in tegenstelling tot de verwachtingen een half jaar geleden. Bedrijven met meer dan vijfhonderd werknemers voeren de bezuinigen wel fors door. Dit blijkt uit de Ernst & Young ICT Barometer onder zeshonderd managers en ict-professionals in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Een opvallende uitkomst van de ICT Barometer is dat overheidsorganisaties weer gaan investeren in ict. 'Bezuinigingen kun je realiseren door slimmer te organiseren, juist ook met behulp van ict', zegt Casper Kruijt, partner bij Ernst & Young. 'Daar zal dan in geïnvesteerd moeten worden.'

Laag consumentenvertrouwen

De uitkomsten in andere sectoren tonen onderling nogal verschillen. In de sector productie/industrie vertoont het ict-budget nog een lichte groei terwijl het budget in de sector dienstverlening stabiel is. Met een negatieve verwachting voor het komende jaar vertoont de sector handel/distributie een duidelijk afwijkend beeld. 'Dat juist deze sector somber is over de verwachte ict-bestedingen in het komende jaar, is gezien het historisch lage consumentenvertrouwen niet onverwacht', zegt Kruijt.

Bedrijven met meer dan vijfhonderd werknemers blijven bezuinigen op hun ict-uitgaven. Kruijt: 'Ook de ict-budgetten van de grootste ondernemingen ontkomen niet aan de kostenreductieprogramma's die zij doorvoeren. Deze trend zet in vergelijking met een half jaar geleden versterkt door. Uit ons onderzoek blijkt dat alleen middelgrote bedrijven nog bereid zijn om in ict te investeren.'

Vervangingsinvesteringen

Verder wordt een toename in de bestedingen aan hardware verwacht. Die leken een jaar geleden nog onderweg naar het laagst gemeten niveau ooit. Kruijt denkt niet dat er sprake is van een omslag in het sentiment. 'Het besef is er dat het onverantwoord is om vervangingsinvesteringen in infrastructuur nog langer uit te stellen.'

Ten slotte laat de vraag naar interne ict'ers voor het eerst een daling zien, hoewel driekwart van de bedrijven er nog in slaagt om de omvang van de eigen ict-afdeling op peil te houden. De daling in de vraag naar externe ict'ers begon al eerder en houdt aan

Computable  Sander Huisman

Index