Groei vraag IT’ers zwakt af

07.11.16

Ofschoon de vraag naar IT-ers nog steeds groeit, neemt deze groei wel sterk af. In het derde kwartaal van dit jaar steeg de vraag naar hoogopgeleide professionals met 5% ten opzichte van 2015, terwijl in dat jaar de vraag nog met 60% steeg ten opzichte van 2014. Daarop duidt een analyse van recruitmentbureau Yacht.

Er is echter wel een sterk groeiende vraag naar specifieke functies. Zo is de vraag naar web- en multimedia-ontwikkelaars in een jaar tijd bijna verdubbeld. En, als teken dat digitale transformatie een belangrijk onderwerp is in de boardroom, zien we steeds meer CDO's bij bedrijven, al geeft de analyse geen cijfers.

In het afgelopen jaar investeerden meer bedrijven in digitalisering.  “Het gaat niet meer alleen om een goede website, maar vooral ook om de datastromen erachter”, zegt Roel Akkermans, regiodirecteur van Yacht IT. “Meer organisaties gaan over op digitale loketten, klant en consument-portals en daarbij behorende apps en mobiele toepassingen. Dat verklaart waarom de vraag naar deze functies onverminderd toeneemt.”

De drie grootste stijgingen in vraag per functie ten opzichte van het derde kwartaal van 2015 zijn achtereenvolgens web- en multimedia-ontwikkelaars (+46%), database-ontwerpers en -beheerders (+36%) en netwerk- en systeemtechnici +(14%)

Over het onderzoek
Yacht monitort continu de arbeidsmarkt voor professionals, vanaf dit jaar (ook) op basis van vacaturedata van Jobdigger, dat vacatures van het gehele Nederlandse web, inclusief jobboards, sociale media en corporate websites verzamelt, welke worden geanalyseerd, ontdubbeld en geclassificeerd in beroepsklassen. Ook maakt Yacht gebruik van de Beroepen en Arbeidsmarkt Survey. Dit is een continu online onderzoek onder de Nederlandse beroepsbevolking van 15 jaar t/m 65 jaar waaraan jaarlijks ongeveer 10.000 mensen deelnemen.

IT-executive  Redactie

Index