Trendrapport IT diensten

11-12-2016

Zwakke financiën

De markt voor informatietechnologie diensten in Nederland is met een omzet van €5 miljard en 36.000 werknemers niet klein te noemen.  Tel je KPN erbij dan komen er nog eens 16.000 werknemers en een jaaromzet van 7 miljard euro bij.

Aan de hand van onderzoek naar de financiële prestaties van 30 ondernemingen keken we hoe het marktsegment er financieel bijstaat en wat de verwachtingen voor 2017 zijn. In het bijzonder letten we erop wat er sinds het crisisjaar 2008 veranderd is. Uit dit rapport blijkt dat sinds 2008 de omzet structureel, daalt, veel (13.500) werknemers de sector verlieten, de export van IT diensten verschrompelde en  de salarissen nog steeds relatief hoog zijn.

Ernstiger: niet meer dan 3,6% van de omzet voldoet aan hoge eisen van financiële kracht en kan een beurskrach of ontbinding van de EU kan pareren. Driekwart van de omzet kan dat niet en wordt financieel zwak gemanaged. Er heerst lethargie.

Het betekent dat managers van deze omzet veel steken laten vallen. Ze voegen geen  economische waarde toe, de productiviteit van de informatiestromen is te laag, het rendement schiet tekort en de ondernemingen missen de financiële kracht of de guts om te investeren. Niet meer dan 10,6% van de totale omzet in 2015 leidt tot financiële prestaties  van voldoende tot hoog niveau. Top bedrijven die het wel goed doen zijn Trust en Avanade. 

Gemiddeld is het eigen vermogen 32% van het balanstotaal, dat is al sinds 2008 zo, zonder dat verbetering optreedt. De buffer aan eigen vermogen zou zeker 40% moeten zijn en is onvoldoende wanneer zich de rampscenario’s gaan voordoen die worden voorspeld bij een sterke opkomst van nationalisme, isolationisme en mogelijk uiteenvallen van de EU.

Voor 2017 verwacht ik nauwelijks groei in IT diensten en telecommunicatiediensten in Nederland, maar wel in de innovatieve softwaremarkten. Die verwachting spoort met internationale trends zoals onderzocht door onder meer EITO en IDC.

De IT diensten sector met grote concerns zoals KPN, IBM, Capgemini, Atos, CGI en anderen staat al zeven jaar stil, verlamd door de schokken na de bankencrisis en de staatsschuldencrisis sedert 2008. Het onbesuisde ondernemershap dat de sector in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw zo kenmerkte is helemaal weg. Het hoeft van mij niet meer terug, maar de meeste ondernemingen lijken in malaise de winkel op orde te houden. Tijd voor nieuw elan.

AME Research  Adriaan Meij

Index