IT krijgt steeds vaker hoofdrol binnen bedrijven

27-01-2016

En dat trekt een zware wissel op de IT-architectuur.

Vooral beveiliging en opslag van data en het snel creëren van nieuwe diensten vergen veel van de soms verouderde infrastructuur bij bedrijven. Er liggen dan ook grote uitdagingen in het verschiet voor IT-afdelingen.

 

Bedrijven baseren hun businessstrategie steeds grondiger op online diensten, dat blijkt uit een onderzoek onder IT-professionals, voor tweederde bestaande uit IT-managers en IT-architecten bij een kleine 200 bedrijven in de Benelux. Blijkbaar moet IT niet alleen de achtergrondprocessen draaiende houden, maar is steeds vaker ook medeverantwoordelijk voor het behalen van de salestargets.

En dat is niet voor niets. Organisaties vallen steeds vaker om als ze niet voldoen aan de eisen van online winkelende klanten, ongeacht of het gaat om diensten die vanuit de cloud geboden worden of producten die een omnichannelaanpak vergen. In januari berichtte kredietbeoordelaar Standard & Poor's dat wereldwijd het aantal faillissementen in 2015 op het hoogste punt is gekomen van de afgelopen zeven jaar. In Nederland is de malaise in de retailindustrie, met faillissementen voor V&D, DA Drogisterijen en de Macintosh Group, een vers voorbeeld. Aan de andere kant zijn online powerhouses zoals Amazon of Coolblue juist succesvol.

Klantenretentie en -service

Bedrijven raken dus in toenemende mate afhankelijk van IT om de klant aan te trekken en terug te laten keren, en ook het onderzoek laat dat zien. Ongeveer de helft van alle respondenten geeft aan dat IT bepalend is voor de mate van klantenretentie en -service. De meeste organisaties hebben afgelopen jaren ook online innovaties doorgevoerd, onder meer in de vorm van data exchange (52%), een nieuw mobiel business-aanbod (37%), een nieuw innovatief product (35%), e-serviceaanbod (33%) en digitaal businessaanbod (32%)

Big data

Ook de toenemende waarde die organisaties halen uit het bijeenbrengen van data geeft IT steeds meer de hoofdrol binnen organisaties. Enerzijds is voor bijna de helft van de respondenten verbetering van de data-opslag een topprioriteit. Anderzijds is databeveiliging een punt dat bij veel organisaties hoog op de agenda staat: 69% geeft aan dat 'privacy en beveiliging' een groot aandachtspunt is bij de aanschaf van nieuwe IT-infrastructuur. 65% spreekt van storagecapaciteit als noodzakelijke uitbreiding van de IT-infrastructuur. 56% zegt dat beveiliging van kritische data de reden is dat het bedrijf voor een hybride opslagvorm kiest.

Zware wissel

De genoemde trends trekken wel een zware wissel op IT-infrastructuren: IT moet snel kunnen opschalen, flexibel allerlei intelligente oplossingen kunnen faciliteren en grote hoeveelheden data in een hybride omgeving veilig kunnen opslaan en verplaatsen. Niet voor niets wordt door meer dan driekwart van de respondenten aangegeven dat hun IT-architectuur gedeeltelijk of volledig toe is aan revisie. Meer dan de helft van de organisaties kampt nu met IT-legacy, terwijl bijna de helft aangeeft dat de complexiteit van het IT-beheer grote vormen heeft aangenomen.

Onder druk

De grote vraag is welke organisaties in de toekomst de shake-out ontspringen. Nederland doet het relatief goed, maar het ING Economisch Bureau voorspelde in januari dat we na een aantal opkrabbeljaren in 2016 rekening moeten houden met een stagnatie in de afname van het aantal faillissementen.

Bedrijven hebben niet altijd een goed antwoord op de komst van nieuwe technologieën en veranderend consumentengedrag, zo geven de ING-onderzoekers als verklaring op. Ook verdergaande digitalisering speelt een rol. "Verdienmodellen staan onder druk. Bedrijven die zich niet tijdig (kunnen) aanpassen, lopen het risico failliet te gaan." Nederlandse bedrijven zijn dus gewaarschuwd.

CIO.NL

Index