IT-leiders hebben baat bij hoog EQ

19-02-2015

Voor de organisatie vormt het een uitdaging de beste mensen te vinden Ć©n te behouden. Het verhogen van het EQ van de managers in IT helpt een cultuur te scheppen waarin mensen graag willen werken.

In 1995 bracht schrijver Daniel Goleman het baanbrekende boek 'Emotional Intelligence' uit. Hierin betoogde hij dat non-cognitieve vaardigheden minstens zo of misschien wel belangrijker zijn dan IQ. Daarop volgend onderzoek heeft uitgewezen dat mensen met een heel hoog IQ op de werkvloer slechts 20 procent van de tijd beter presteren.

Nog interessanter was de data die uitwees dat mensen met een gemiddeld IQ in 70 procent van de gevallen beter presteren dan diegenen met een heel hoog IQ. Dit feit onderstreept dat de slimste persoon niet per definitie de beste leider hoeft te zijn.

"Het EQ van managers is vooral van belang in de IT-wereld. Het binnenboord houden van vaardige werknemers is cruciaal. Onderzoek wijst uit dat het EQ van de leider van invloed is op retentiewaarden", zegt oprichter Adele Lynn van The Adele Lynn Leadership Group.

Maar wat is het EQ nu precies? In hun boek 'Emotional Intelligence 2.0' definiƫren Travis Bradberry en Jean Greaves het als volgt: "Emotionele intelligentie is de capaciteit emoties in jezelf en anderen te herkennen en begrijpen. Ook slaat het op je capaciteit dit bewustzijn in te zetten in het afstemmen van je gedrag en relaties."

Waarom is dit voor jou van belang? Omdat IT- en technologiemanagers een belangrijk onderdeel zijn van executie- en retentiestategieĆ«n. Degenen met een hogere emotionele intelligentie presteren beter op vlak van teamleiderschap, het beĆÆnvloeden van mensen, organisatorisch bewustzijn, zelfvertrouwen en overkoepelend leiderschap.

Er zijn verschillende visies op de inhoud van het emotioneel IQ, maar het onderzoek van The Adele Leadership Group onderscheidt de volgende vijf componenten van wat we 'emotionele intelligentie' zijn gaan noemen:

1. Empathie: Hiertoe behoort ook het hebben van zelfbewustzijn en controle
2 Sociale bekwaamheid: Hoe goed ben je in het aangaan van sociale relaties, kun je samenwerken, hoe goed ben je in teamverband en heb je het vermogen conflicten op te lossen?
3. Controle over jezelf: Denk hierbij aan competenties als veerkracht, doelen kunnen stellen, optimisme en flexibiliteit.
4. Controle over anderen: Kun je anderen leiden, een positief klimaat scheppen en ervoor zorgen dat andere betere resultaten behalen?
5. Expert in doelstellingen: Je moeten weten wat een ander drijft en belangrijk vindt en acties kunnen ondernemen om de doelstellingen en authenticiteit van een ander te ondersteunen.

Zou ik mijn eigen EQ moeten verbeteren?

Een kort en bondig antwoord hierop is ja. Hoe beter managers de motivaties, carriĆØrewensen en persoonlijkheden van werknemers kennen, hoe beter zij hierop resources kunnen alloceren en ze hen kunnen helpen groeien. Als je echt een hoog EQ hebt, kun je collega's en teamleden vanuit hun sterke punten laten werken en tegelijkertijd een weg laten zien naar verbetering van de zwakke punten.

Als een werknemer een goede relatie onderhoudt met zijn supervisor onderhoudt en deze persoon actief is geĆÆnteresseerd in de gevoelens, ideeĆ«n en carriĆØrevoortgang van de ander, wordt het wel heel moeilijk om van werkgever te veranderen. Dit zijn vier vragen om je daarbij te stellen:

Als je op bovenstaande vragen Ć©Ć©n of meerdere keren ja moet antwoorden, zul je moeten gaan werken aan je emotionele intelligentie.

Tips voor het verbeteren van je EQ

Een methode om beter te worden, is collega's te vragen naar feedback naar aanleiding van je interactie met anderen. Vaak zien we onszelf anders dan anderen dat doen. Vraag jezelf vaker af wat je voor de ander kunt betekenen.

En vertraag daar waar mogelijk het besluitvormingsproces. We kennen allemaal de situatie dat er op de werkvloer iets frustrerends of juist euforisch gebeurt en dat we te snel daarop reageren. Vertragen helpt om wat emotie van het proces weg te nemen en je beter te richten op datagedreven beslissingen. Leer dat niet alles binnen een paar seconden besloten hoeft te worden.

Daarbij zijn er online trainingen gericht op leiderschap in combinatie met emotionele intelligentie. Je vindt enkele (gratis) voorbeelden bijvoorbeeld op Coursera.

Conclusie

"Emotionele intelligentie bewerkstelligt een multiplier effect voor zowel het individu als de business. Het kan technische excellentie niet vervangen, maar het kan de businesswaarde van een bedrijf vermenigvuldigen. En het vergroot ook de effectiviteit van het individu", zegt Lynn.

CIO.NLĀ  Rich Hein

Index