CFO's beginnen voordelen IT te zien

03-02-2014

De CFO ziet IT niet langer louter als een kostenpost. Maar er is nog steeds een wereld te winnen voor IT en de CIO.

Voor chief financial officers is IT traditioneel maar al te vaak één van de vele kostenposten. Maar dit beeld begint langzaam te veranderen, stelt Gartner. Volgens het onderzoeksbureau beginnen de CFO's langzaam door te krijgen dat IT kan helpen met het aanboren van nieuwe markten.

Uit het recente Gartner-onderzoek 'CFO's Demand For IT' blijkt dat de meerderheid van de 255 CFO's die voor het onderzoek werden ondervraagd, veel waarde hechten aan business analytics en applicaties.

"De belangrijkste prioriteiten voor CFO's zijn informatie en financiële analyses", aldus Tina Nunno, senior vice president bij Gartner. "Dit helpt hen om de business te laten draaien en om snellere beslissingen te nemen over sales en over de effectiviteit van verschillende onderdelen binnen de organisatie."

Kostenmanagement

Voorts hebben CFO's belangstelling voor informatiemanagement en het delen van kennis. Kostenmanagement staat lager op de prioriteitenagenda die CFO's voor IT hebben.

Dat CFO's kostenmanagement zo laag zetten, betekent volgens Nunno een 'positieve verandering' in de manier waarop CFO's naar IT kijken. Zij begrijpen steeds beter dat IT kan worden ingezet voor het verbeteren van de business.

De waarde van IT

Desondanks moeten CIO's en IT-leidinggevenden CFO's nog altijd duidelijk maken wat de totale kosten van IT zijn, meent Nunno. "Voor een gemiddeld bedrijf bedragen de uitgaven aan IT 1 tot 4 procent van de totale operationele uitgaven."

"Als CIO's met de CFO praten over de waarde van IT, zeggen ze vaak dat ze 2 procent op het IT-budget hebben bespaard. In plaats daarvan moeten ze duidelijk maken hoe de activiteiten van IT hebben geleid tot kostenbesparingen bij de andere 98 procent van het bedrijf", zegt ze.

Duidelijker communiceren

Volgens Nunno moeten CIO's duidelijker communiceren over hoe IT helpt met het verbeteren van de productiviteit en de groei van het bedrijf. In plaats daarvan hebben ze het nog te veel over technische oplossingen, zoals cloud computing.

"Hoe meer CIO's communiceren over groei, hoe meer de CFO's IT zullen zien als een potentiële investering in plaats van een kostenpost die moet worden gemanaged."

Concurrentievoordeel

Hoewel de CFO dus langzaam anders begint aan te kijken tegen IT, blijkt uit het onderzoek ook dat slechts 5 procent van de ondervraagden IT beschouwt als een afdeling die kan zorgen voor concurrentievoordeel.

"Dat is nogal ongelukkig. CIO's moeten dan ook nauwer met de CFO gaan samenwerken om te bepalen hoe IT een bijdrage kan leveren aan het competitiever maken van het bedrijf waarvoor ze werken", stelt Nunno.

Volgens het onderzoek rapporteert 45 procent van de CIO's en IT-leidinggevenden aan de CFO. Dat is een stijging van 3 procent in vergelijking met 2011.

CXO ICT Business  Hamish Barwick

Index