ICT’er wil vooral stabiele ICT-omgeving

12-12-2012

Nederlandse ict-professionals vinden het allerbelangrijkste aan hun werk het bieden van stabiliteit. 22 procent van hen wil alle processen zo soepel mogelijk laten verlopen. 11 procent ziet als belangrijkste werkzaamheid het oplossen van problemen, terwijl 9 procent aangeeft vooral mensen te willen helpen. Dit blijkt uit het onderzoek Grip op IT van softwareleverancier Microsoft onder 250 technical decision makers bij Nederlandse bedrijven met 25 tot 250 pc’s.

Om ook in de toekomst stabiliteit te kunnen blijven garanderen, wil de Nederlandse ict’er up-to-date blijven qua kennis en wil hij zich verdiepen in nieuwe ontwikkelingen, zo geeft 12 procent van de ondervraagden aan. Ook willen ze meer tijd voor het helpen van mensen (8 procent) en voor het verrichten van onderzoek (5 procent). Eveneens 12 procent noemt in de cloud werken als nieuwe ontwikkeling die over vijf jaar tot grote veranderingen heeft geleid. Andere grote veranderingen over vijf jaar worden verwacht op het gebied van efficiënter werken of het verbeteren van de performance, tablets en het nieuwe werken (allen 6 procent).

Problemen oplossen wordt dus ook gezien als belangrijk onderdeel van het dagelijkse werk van de ict-professional. Toch wil 15 procent van de ondervraagden minder tijd besteden aan problemen of storingen. Ook willen zij minder tijd besteden aan vergaderen of overleg (5 procent), administratie (4 procent) en computergerelateerde zaken (4 procent). Zij richten zich liever op het efficiënt inrichten van computers en software (6 procent), databeheer (4 procent) en compatibiliteit van software (4 procent).

Leukst en minst leuk

Microsoft vroeg in zijn onderzoek ook naar de leukste en minst leuke aspecten van het ict-werk. Met 18 procent is het nadenken over of oplossen van problemen het leukste werk voor de Nederlandse ict’ers. Ook worden vernieuwing of ontwikkelingen (14 procent), met mensen werken of helpen (13 procent) en met computers werken (12 procent) veel genoemd. Nog eens 12 procent vind het leuk dat zijn werk veelzijdig is en 11 procent vindt zijn werk uitdagend of spannend.

Als minst leuk aan ict-werk wordt tijd genoemd. 10 procent van de ondervraagden ondervindt tijdsdruk of vindt het werk tijdrovend. 8 procent ergert zich aan ontevredenheid of klachten van gebruikers en hetzelfde percentage voelt werkdruk. Eentonigheid (7 procent), storingen (7 procent) en de onkunde van gebruikers (6 procent) worden ook als minder leuk aan het ict-werk ervaren.

Grootste uitdagingen

Als alle uitkomsten van het onderzoek tegen elkaar worden afgewogen, dan komt Microsoft tot de grootste uitdagingen binnen de ict-afdeling. Met 16 procent is dit up-to-date blijven of vernieuwen. De tweede uitdaging is nieuwe software of een nieuw systeem implementeren of het uitbreiden van de huidige software of het systeem (13 procent). De top drie grootste uitdaging wordt afgesloten met het bieden van meer stabiliteit en continuïteit (12 procent). Andere grote uitdagingen zijn storingen en problemen verhelpen (8 procent), integratie en compatibiliteit van software of systemen (7 procent), de kwaliteit en performance behouden (6 procent), kostenbeheersing (6 procent en de beveiliging van systemen en data (6 procent).

Computable  Sander Hulsman

Index