4 succesfacoren voor de IT-afdeling van de toekomst

16-02-2016

Bimodal IT is de nieuwe organisatievorm van de IT-afdeling, waarmee innovatie wordt versneld zonder dat de stabiliteit en de betrouwbaarheid van IT wordt aangetast. Maar hoe regel je dat? Wilbert Rijken van ITvisors geeft 4 aandachtspunten voor de CIO.

Nu de economie weer aantrekt, is er een sterke focus op groei. IT-managers zijn zoekende naar hoe ze deze groei optimaal kunnen ondersteunen met de inzet van IT. Dit brengt hen echter wel in een spagaat. Enerzijds is er een sterke vraag naar stabiele, betrouwbare en veilige systemen, terwijl er ook behoefte is aan snelheid en agility om in te spelen op de continu veranderende markt.

De spanning tussen deze twee krachtenvelden is nog nooit zo groot geweest. Om toch beide vormen van IT te ondersteunen spreekt Gartner over Bimodal IT, een managementbenadering waarbij de IT-afdeling wordt gesplitst in twee verschillende modi operandi. Deze nieuwe aanpak versnelt de innovatiecycli, terwijl gelijktijdig stabiliteit en betrouwbaarheid geborgd blijven in de bestaande enterprise-architectuur. Dit vraagt natuurlijk wel wat van de processen, de organisatie en de techniek. In deze blog geef ik een viertal aandachtspunten om efficiënt te werken in mode 2.

Moderne ontwikkelomgeving

In de Bimodal IT-strategie worden zoals gezegd twee modi gehanteerd. De eerste wordt gekenmerkt door langdurige ontwikkeltrajecten, grote ontwikkel- en beheerteams, intensief testen en het vermijden van risico's. Mode 2 is juist sneller en wendbaarder en kan beter omgaan met verandering. Wil je als organisatie snel ontwikkelen, dan is een moderne ontwikkelomgeving onontbeerlijk.

Een Rapid App Development Platform as a Service (RAD PaaS), zoals Mendix, kan uitkomst bieden. Een dergelijk platform is gericht op snel model-gedreven ontwikkelen, waardoor er bij het bouwen van een applicatie weinig tot geen programmeercode meer aan te pas hoeft te komen. De code is geabstraheerd tot visuele applicatieonderdelen. Het grote voordeel hiervan is dat de business een veel grotere rol kan spelen bij de totstandkoming van een nieuwe applicatie. Door deze mogelijkheden verandert de rolverdeling van de IT-afdeling en de business. Onderstaande vier aandachtspunten helpen om succesvol te ontwikkelen in mode 2.

1. Deel de verantwoordelijkheid

Een modern ontwikkelplatform leidt ertoe dat de scheidslijn tussen business en IT vervaagt, of in sommige gevallen zelfs compleet verdwijnt. Sterker nog, de drijvende krachten achter IT-ontwikkelingen komen vanuit de business. Zij bepalen waaraan capaciteit besteed wordt en beoordelen de opgeleverde functionaliteiten. Dit betekent ook een budgetverschuiving, de business zal steeds meer verantwoordelijk zijn voor de toewijzing en het beheer van de budgetten. Goed portfoliomanagement neemt hierdoor wel aan belang toe, aangezien IT-capaciteit nog altijd kritisch is en deze capaciteit moet worden besteed aan de juiste projecten. De IT-afdeling ondersteunt juist door bijvoorbeeld na te denken over hoe de integratie met andere applicaties het beste opgezet kan worden.

2. Zorg voor snelle besluitvorming

Succes met RAD PaaS valt of staat met het nemen van snelle besluiten. In plaats van veel tijd te besteden aan het schrijven van projectplannen en opstellen van business cases, ligt de focus binnen mode 2 op een snelle start van de ontwikkelteams en een korte feedbackloop. Deze aanpak kent een sterk contrast met de klassieke IT-processen uit mode 1. Voor een simpele projectdefinitie en -aanvraag zijn doorlooptijden van enkele weken of maanden niet vreemd. In de tweede modus moeten juist dit soort besluiten binnen enkele dagen genomen worden. De organisatie moet hier op ingericht zijn, vanuit IT- maar ook vanuit een businessbetrokkenheid. Door in ontwikkeltrajecten gebruik te maken van Agile of Scrum, worden zowel IT als business gedwongen snel te reageren en besluiten te nemen.

3. Snelheid wordt bepaald door de traagste in de keten

Snelheid zit niet alleen in de besluitvorming, maar ook in de uitvoering en de uiteindelijke oplevering aan de gebruiker. Een RAD PaaS-omgeving is gericht op het continu opleveren van kleine stukjes functionaliteit. Dit staat haaks op de benadering van de traditionele IT, die gericht is op periodieke opleveringen van grote releases met veel nieuwe functionaliteiten. Dit zorgt voor conflicten, aangezien veel processen en functionaliteiten een beroep doen op zowel oude als nieuwe systemen. Indien de releasemanagementprocessen in snelheid en frequenties afwijken, dan vertraagt de uiteindelijke oplevering aan de gebruiker.

4. Stel kwaliteit voorop

In het ontwikkelgemak van RAD PaaS schuilt ook een gevaar: slechte kwaliteit. Aangezien aanpassingen snel gemaakt zijn en dwars door elkaar heen lopen, kan de kwaliteit in het geding komen. Onvolledige documentatie, onzorgvuldig testen en slecht versiebeheer liggen al snel op de loer. Het is dus zaak om de opleverprocedures goed te specificeren en ontwikkel- en testprotocollen te ontwikkelen. Gelijktijdig moet dit niet de kracht van het platform wegnemen, namelijk snelheid, flexibiliteit en simpliciteit.

Snelheid, flexibiliteit en simpliciteit

Uiteindelijk gaan moderne ontwikkelplatforms steeds vaker de IT-omgevingen bepalen. Snelheid, flexibiliteit en simpliciteit staan hierbij centraal. Met een focus op betrokkenheid, besluitvaardigheid, opleversnelheid en een goede borging van de kwaliteit, kan de hele organisatie succesvol opereren in mode 2. Desondanks staat het Bimodal IT-concept nog in de kinderschoenen, dus uiteindelijk zal er kritisch gekeken moeten worden naar de organisatie van IT. Ofwel, hoe ziet het businessmodel van IT eruit.

CIO.NL  Wilbert Rijken, ITvisors

Index