CIO’s serieuzer genomen in boardroom,

maar veelal bezig met legacy

20-4-2016


Wereldwijd omarmen CIO’s de digitale transformatie om hun organisatieprocessen en -systemen opnieuw uit te vinden. Digitalisering zorgt ervoor dat de invloed van de CIO in de bestuurskamer groter wordt, zegt BT naar aanleiding van de publicatie van een internationaal onderzoek onder ruim 1000 CIO’s. Toch blijven legacy-systemen een groot deel van hun tijd opslokken.

Bija driekwart van de senior IT-beslissers zegt dat de CIO in de bestuurskamer de afgelopen twee jaar een meer centrale rol heeft gekregen. In Nederland is dat flink lager – of Nederlandse respondenten zijn realistischer – want hier bevestigt slechts 37% deze uitkomst. Daarnaast zeggen ruim 4 op de 10 Nederlandse besturen dat zij van de CIO een sterk innovatieve houding verwachten. Dit komt vooral door twee trends: cloud en data.

Keeping the lights on
De bestuurskamer mag dan meer van de CIO verwachten, de alledaagse waarheid is dat CIO’s toch vooral bezig zijn met ‘keeping the lights on’ en het moeilijk vinden tijd vrij te maken voor de ontwikkeling van creatieve oplossingen. Wereldwijd vindt bijna twee derde van de respondenten dat de CIO meer tijd besteedt aan het onderhouden van de huidige IT-systemen dan het zoeken naar nieuwe oplossingen.

In Nederland bevestigt pakweg de helft dit beeld. Dat betekent wel een flinke daling ten opzichte van 2014, toen dit antwoord voor ruim driekwart van de Nederlandse ondervraagden bevestigend luidde. Maar ondanks ambities voor digitale transformatie zijn CIO’s dus nog steeds een groot deel van hun tijd kwijt aan legacy-systemen. Zes op de tien Nederlandse ondervraagden zegt dat hun huidige infrastructuur moeite heeft de adoptiesnelheid van digitale technologieën bij te benen.

Volgens het onderzoek is een vijfde van de ondervraagde organisaties volledig cloud-georiënteerd, terwijl 46% meer dan de helft van zijn applicaties en infrastructuur in de cloud heeft ondergebracht. In Nederland zegt iets meer dan de helft van de IT executives dat hun organisatie ‘cloud-centric’ is en bijna een kwart zegt volledig op de cloud georiënteerd te zijn;

Met de CIO als katalysator heeft driekwart van de grote organisaties over de hele wereld een 'multi-speed' benadering van technologie-gedreven initiatieven geadopteerd, of is dit althans van plan. Dit brengt meer creativiteit, flexibiliteit en een meer dynamisch operationeel model met zich mee. 65% van de CIO's heeft ook te maken met snelle veranderingen in de KPI’s waarop ze worden afgerekend, met een duidelijke trend om digitale transformatie in het middelpunt van al hun activiteiten te zetten. In Nederland zeggen zes op de tien CIO’s hun organisatorische succes af te meten aan de hand van andere KPI’s dan 12 maanden geleden.

Shadow IT?
Bij zeven op de tien participerende organisaties kopen diverse teams binnen de organisatie IT-producten en -diensten in zonder de IT-afdeling daarbij te betrekken. Dit suggereert dat de IT-afdeling steeds vertrouwder is geraakt met een meer algemene, begeleidende rol, met bijzondere aandacht voor databeveiliging, een voldoende krachtige infrastructuur en ervoor zorgend dat er binnen de organisatie geen dubbel werk wordt verricht. Deze veranderende verantwoordelijkheden liggen ten grondslag aan de nieuwe rol van de digitale CIO die in het hele bedrijf als een ‘facilitator’ opereert.

Als antwoord op de marktontwikkelingen komt BT in de komende tijd met nieuwe diensten op cloud-gebied.

"De snelheid van digitale verandering creëert nieuwe kansen voor onze klanten en die kansen vereisen snelle reacties. De rol van de digitale CIO is een van de meest veeleisende rollen in het bedrijfsleven. Ze moeten strategisch, creatief, groei-georiënteerd en kostenbewust zijn", zegt Luis Alvarez, CEO van BT Global Services.

"Ze moeten zowel technologie als mensen begrijpen en een balans vinden tussen aan de ene kant controle en veiligheid, en aan de andere kant activatie en snelheid. Ze worden de pioniers van de verandering. Om succesvol te zijn, zijn strategische partnerships binnen en buiten de organisatie vereist. Wij hebben een goede positie om hun digitale facilitator zijn. Vandaag committeren we ons aan snellere investeringen in ons ‘Cloud of Clouds’ portfolio om hen te helpen hun eigen digitale transformatie volledig te realiseren – of wat wij noemen: “The Digital Possible”.

Over het onderzoek
In opdracht van BT heeft Vanson Bourne 1.030 senior IT-beslissers ondervraagd in 
Australië, België, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en Ierland en de Verenigde Staten, in maart 2016.

Het onderzoek, dat is  aangevuld met inzichten van BT’s eigen experts, is samengevat in CIO report 2016 - the digital CIO, en bouwt voort op de inzichten die zijn vergaard in het rapport Creativity and the modern CIO dat twee jaar geleden verscheen.

IT-Executive   Felix Speulman

Index