6 adviezen die je op 2020 voorbereiden

06-02-2015

In veel organisaties zien het management en medewerkers IT vaak nog als kostenpost. Dat is onterecht. IT is meer dan een investering.

Technologie is de sleutel voor het vergroten van de concurrentiekracht, en dat in een sterk veranderende markt. En de verwachting is dat de rol van IT alleen nog maar aan belang wint.

CIO's en algemeen directeuren moeten zich daarom heroriënteren op de rol van IT, die binnen een organisatie tot op het hoogste niveau aandacht moet krijgen. Op die manier zijn nieuwe technologieën te ontdekken, die kunnen zorgen voor meer flexibiliteit in processen en bedrijfsvoering.

De volgende zes tips helpen CIO's bij deze heroriëntering in de route naar 2020.

1. Stap over van een fysieke naar een digitale infrastructuur
De juiste digitale infrastructuur maakt het mogelijk om data te analyseren ter ondersteuning van de juiste beslissingen. Hiermee is het beter mogelijk om de bedrijfsdoelstellingen daadwerkelijk te behalen.

2. Zorg ervoor dat u een betrouwbare strategisch-adviseur bent
In de IT-sector is sprake van continue innovatie. Het is aan de CIO om elke afdeling binnen de organisatie steeds te voorzien van de juiste oplossingen, zodat alle bedrijfsonderdelen hun processen kunnen optimaliseren en groei realiseren. Dit betreft ook het voorzien in videoconferencing-oplossingen. Video is in de nabije toekomst de meest gebruikte zakelijke tool, nog vóór e-mail en telefoon.

Bij video is interoperabiliteit erg belangrijk. Systemen moeten probleemloos met elkaar samenwerken, ongeacht de leverancier. Daarnaast is het aan de IT-afdeling om ervoor te zorgen dat gebruikers de oplossingen zodanig inzetten, dat ze er voordeel uit halen. Dat vereist training en demonstraties van de mogelijkheden en voordelen van videosamenwerking.

3. Breng de communicatie samen: geïntegreerde oplossingen vereenvoudigen de bedrijfsprocessen
Een van de kerntaken van een IT-afdeling is het standaardiseren van de communicatiemiddelen, zoals e-mail, instant messaging en voice- en videoconferencing. Daarnaast moet een IT-afdeling ook zorgen voor een optimaal gebruik van deze tools.

Die tools moeten in- en extern te gebruiken zijn, zodat medewerkers, partners en andere stakeholders naadloos met elkaar kunnen communiceren. Een mogelijke vorm in dit verband is de inzet van Video-Conferencing-as-a-Service.

4. Big Data: interpreteer uw data en maak productiviteit meetbaar
In een modern bedrijf heeft de IT-afdeling toegang tot alle data. Deze gegevens zijn te analyseren, waardoor te bepalen is waar de productiviteit voor verbetering in aanmerking komt. Het is daarom van belang dat de IT-manager de kans krijgt de resultaten van deze analyses te presenteren aan de bedrijfsleiding, zodat processen steeds verder te optimaliseren zijn.

5. Ontwikkel een strategie voor samenwerking die niet afhankelijk is van locatie
In een kenniseconomie is samenwerking de motor voor innovatie. Daarom moeten medewerkers altijd kunnen samenwerken, ongeacht hun locatie. Mobiele werknemers of collega's die regelmatig thuis werken, moeten vanaf elke plek toegang hebben tot alle tools en data, en ook tot klanten en collega's.

Video-as-a-Service zorgt ervoor dat meetings niet langer in een traditionele setting plaatsvinden, maar daar waar de deelnemers zich bevinden: thuis, op kantoor of in een hotel in het buitenland. Deze trend wordt gestimuleerd door de technische vooruitgang.

Realtime webcommunicatieprotocollen bijvoorbeeld maken het makkelijker om een videogesprek te voeren via de smartphone. Door de snelle opkomst van smartphones, tablets en andere devices zal het gebruik hiervan in de toekomst verder toenemen en tegen lagere kosten. Daarbij neemt de kwaliteit toe.

6. Overtuig de directie
De CIO moet de ruimte hebben om zijn of haar collega's te overtuigen van de essentiële rol van technologie voor de bedrijfsprocessen. En de collega-managers moeten inzicht hebben in de rol van technologie binnen hun afdeling. Dan is het mogelijk om bij elke beslissing de IT-component op de juiste manier mee te nemen.

Hilde Verlee Country Manager Benelux Polycom

Index