Waarom is samensmelting IT en AV onvermijdelijk?

20-01-2017

Je herkent het ongetwijfeld in je eigen organisatie: audiovisueel (AV) en informatietechnologie (IT) smelten steeds meer samen. Op andere gebieden kunnen we al niet meer om open, connected en schaalbare IT heen. En dit wordt de komende jaren alleen maar groter.

In de telefonie bijvoorbeeld, waar voice is opgenomen in datadiensten en -apps. Maar ook in de wereld van machine-to-machine-communicatie, waarin SCADA (supervisory control and data acquisition) heeft plaatsgemaakt voor het alomvattende Internet of Things (IoT). Het was in deze gevallen echter niet steeds een kwestie van simpelweg samenvoegen. Fundamentele elementen moesten opnieuw ingericht worden om nieuwe mogelijkheden te kunnen creëren.

Nieuwe architecturen

De motor achter deze ontwikkelingen zijn open connectivity en het internet. Dat zien we ook terug op de werkvloer, nu we steeds flexibeler zijn in waar en wanneer we werken, we altijd toegang hebben tot enorme hoeveelheden informatie en we eenvoudiger kunnen samenwerken, ook met derde partijen. De huidige ontwikkelingen op technologisch gebied maken het gemakkelijker om te voldoen aan de steeds veranderende behoeften. Maar hoe meer dingen en devices connected raken, hoe groter de uitdaging om dit alles te beheren. Vandaar de verschuiving richting 'webscale IT'.

Bereid IT voor op AV

Onder andere marketingafdelingen gaan steeds meer doen met video. Is je netwerk daarop voorbereid? Op ISEeurope in de RAI in Amsterdam krijg je een goed overzicht van wat er allemaal te gebeuren staat en hoe je je erop voorbereidt.

De beurs staat helemaal in het teken van de versmelting van AV en IT. Registreer je direct.

Bedrijven als Google en Facebook kiezen hier bijvoorbeeld voor. Bij significante toename van het aantal elementen worden nieuwe architecturen ontwikkeld, zoals mesh-netwerken waarbij iedere node is verbonden met tenminste twee andere nodes, en software-defined networking, waarbij het beheer en de flow van data zijn gescheiden. Hiermee zijn snellere netwerken te creëren, zonder de hoge kosten waarmee je normaal gesproken wordt geconfronteerd als je meer capaciteit wilt.

Met zo'n netwerk is dankzij centraal beheer kostbare netwerkcapaciteit beter te verdelen. Dat is bijzonder handig als je zware applicaties zoals met video wilt opnemen in het netwerk, vooral als je ze wil aanbieden aan verschillende vestigingen.

Op dit moment zien we ook veel dat beheersoftware gevirtualiseerd wordt en dus 'as-a-Service' te leveren is. Het gebruik van cloudsoftware om een netwerk vol devices centraal te configureren en beheren, is ook in de wereld van AV heel relevant.

Veel technologie is daar namelijk van origine afgezonderd, merkgebonden en autonoom. Kijk er dus niet van op als medewerkers die AV-netwerken beheren je binnenkort ook vragen om open interfaces en een single pane of glass of webconsole.

Van elkaar leren

Er staat ons nogal wat te wachten, maar hulp is er eveneens in de vorm van technologie. De enorme hoeveelheid data verkregen uit social media, embedded elektronica en connected sensoren is het uitgangspunt voor kunstmatige intelligentie en machine learning. Naar verwachting zien we in 2017 veel meer slimme devices, waarmee het gebruik van AV-apparatuur te automatiseren is.

De vraag hiernaar neemt ook alleen maar meer toe: moderne werknemers willen snel alles uit de faciliteiten op hun werkplek halen wat erin zit. Een goed architectuurontwerp kan helpen, net zoals gebruiksvriendelijker beheertools. Maar als je personeel zich op verschillende locaties bevindt, is het niet mogelijk te weten hoe iedereen werkt. Of wel? Sensoren kunnen een indicatie geven van wanneer en hoeveel mensen een ruimte binnengaan, en op basis daarvan zijn verlichting en andere omgevingsvariabelen automatisch aan te passen. En dit is slechts een voorbeeld.

IT en AV kunnen nog veel van elkaar leren. De IT-sector is sterk in connectivity en beheer, zodat de AV-branche lering kan trekken uit de inmiddels uitgevochten IT-battles op het gebied van zaken als open standaarden en interoperabiliteit. AV is juist weer ervaren in het vertalen van inzichten uit IT-systemen naar iets wat mensen daadwerkelijk kunnen begrijpen. Kortom, AV en IT moeten meer inzicht hebben in elkaars domein. Alleen dan kunnen ze gezamenlijk de toekomst ingaan.

CIO.NL  Laurien Pauw

Index