Management: IT kan cloud, mobiel, sociale media

en big data niet bijhouden

02-10-2014

IT-afdelingen hebben onvoldoende vaardigheden om het meeste te kunnen halen uit de cloud, mobiel, sociale media en big data. Dit zeggen respondenten in een onderzoek van EMC, alle managers bij Nederlandse ondernemingen.

De meerderheid van de managers betwijfelt of de IT-afdeling de bekwaamheid heeft om de komende jaren de ontwikkelingen rond de cloud, mobiel, sociale media en big data kunnen bijhouden. Dit staat op gespannen voet met de verwachting van 64% van de ondervraagden om concurrentievoordeel te kunnen realiseren door deze mogelijkheden intensief te benutten.

Nieuwe communicatiemogelijkheden hebben een grote verandering teweeg gebracht in de verwachtingen van eindgebruikers, ook binnen de organisatie waar zij werken. Dit vraagt van bedrijven dat zij de laatste technieken snel toepassen.

Nederlandse organisaties denken dat de meerwaarde van cloud, mobiel, social media en big data in het bijzonder bijdraagt aan betere klantrelaties. Zo verwacht 46% door de genoemde trends nieuwe, innovatieve producten en diensten te kunnen ontwikkelen, 37% ziet mogelijkheden de ervaring van klanten te verbeteren en 33% denkt de eigen organisatie efficiënter in te kunnen inrichten en te stroomlijnen.

Nieuwe platformen
In eenzelfde onderzoek vorig jaar gaf tweederde van het ondervraagde management al aan dat de snelle IT-ontwikkeling het lastig maakt om de kennis en vaardigheden binnen de eigen organisatie op peil te houden. Ook nu betwijfelt een meerderheid van de ondervraagden of de IT-afdeling voldoende kennis en kunde heeft om de genoemde trends te volgen en de voordelen hiervan te kunnen benutten voor de business. Oude informatietechniek wordt langzamer afgebouwd dan nieuwe techniek wordt ontwikkeld – en door consumenten en eindgebruikers wordt omarmd. Dit maakt het uitermate lastig voor organisaties om bij te blijven.

Eenderde kiest voor applicaties in de cloud
Het onderzoek geeft aan dat 52% van de bedrijven behoefte heeft aan gecombineerde publieke en private cloud-diensten, ofwel de hybride cloud. Dit komt mede omdat organisaties steeds meer online zaken doen. Een derde van de respondenten geeft zelfs aan geen problemen te hebben om de meeste applicaties en data in een public cloud onder te brengen. Zij zien weinig noodzaak binnen hun organisatie voor hybride oplossingen en de daarbij behorende interne IT-verantwoordelijke.

IT beslist minder vaak over IT-investeringen
Waar informatietechniek voorheen een middel was om kosten te verlagen en efficiënter te werken, wordt het nu steeds meer ingezet om klanten beter te bedienen en het bedrijf te laten groeien: informatie als productiemiddel. Zo ziet 59% van de respondenten IT steeds meer als dienstverlener die de business faciliteert. 44% geeft aan dat beslissingen voor investeringen in informatievoorziening minder vaak door de IT-afdeling worden genomen. De business kan steeds beter en makkelijker zijn informatiebehoeften herkennen en zo nodig van buiten betrekken. Dat al gevolg hiervan dan zaken als privacy, compliance en aansprakelijkheid buiten het zicht van de organisatie belanden, wordt op de koop toegenomen.

“De verwachtingen van informatiegebruikers zijn radicaal veranderd. Om relevant te blijven en zich voldoende te kunnen onderscheiden, hervormen veel bedrijven hun businessmodel naar de eisen van de nieuwe informatiewereld. Het benutten van de mogelijkheden van genoemde megatrends is essentieel: in de buitenwereld is het immers al enige tijd de norm. Voor elke organisatie is het van strategisch belang dat haar IT-afdeling deze kennis en vaardigheid snel ontwikkelt en kan toepassen, om hen zo succesvol te begeleiden in deze transformatie,” zegt Coen Bos, country manager van EMC Nederland.

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd onder bezoekers van verschillende EMC Forum events in Nederland in de tweede helft van dit jaar. Het maakt deel uit van een wereldwijd onderzoek. De resultaten van verschillende landen worden aan het einde van dit jaar samengevoegd en bekendgemaakt.

Redactie ITexecutive

Index