Naar digitaal leiderschap

20-08-2017

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën: 'De ICT heeft zich tot de achilleshiel van de organisatie ontwikkeld.' Algemene Rekenkamer: “er ligt een bom onder de inning van belastinggeld”. Bureau ICT-toetsing (BIT) “de manier waarop de dienstleiding de miljoeneninvestering onderbouwt, deugt niet. Innovaties ontstijgen de experimenteerfase niet. Er is nog weinig zicht is op concrete resultaten”.  Aldus de Volkskrant over automatisering van de belastingdienst.

Jan Baan: de oorzaak van het falen van zeer grote en kostbare ICT projecten van overheden zit niet primair in de slechte kwaliteit van de in India geproduceerde broncode.  De oorzaak is eerder mogelijke verticale samenspanning tussen leverancier en opdrachtgever.”

De Volkskrant kwam vrijdag met een nieuw verhaal over de ICT misère bij de belastingdienst die met 600 goeddeels verouderde systemen werkt. Wiebes investeert nu €1,1 miljard om jaarlijks €750 miljoen meer te innen en voor 5.000 ambtenaren handwerk overbodig te maken. Mislukt. Er werden 450 extra ICT´ers ingehuurd voor €150 miljoen per jaar. De belastingdienst wil nog steeds complete systemen kant en klaar afleveren, externe jonge honden volgen eerder het advies van Jan Baan om op de oude systemen stap voor stap nieuwe te bouwen en al doende te verbeteren en te leren.

AWTI, de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (www.awti.nl) publiceerde al in 2015 een gezaghebbend rapport “Klaar voor de toekomst? Naar een brede strategie voor ICT ”. De strekking van dit rapport sluit direct aan op wat Jan Baan beschrijft over de sprong die in de uitvoering op deelgebieden gemaakt moet worden.

Één conclusie trekt de Raad niet, terwijl die op basis van de inhoud van het rapport wel getrokken moet worden: de benoeming van één overkoepelende minister voor Informatie- en Communicatietechnologie wiens verantwoordelijkheid door alle andere ministeries heen snijdt, een ICT-ministerie zoals we een ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben.

Jan Baan schreef informateur Gerrit Zalm namens de Stichting EGovernance een brief waarin hij pleit voor het drastisch voortzetten van de digitale transitie door digitaal leiderschap om op veel gebieden vooruitgang te boeken, zoals bij milieu, immigratie, belastinginning, gezondheidszorg, mobiliteit, veiligheid, cybercrime. Zijn inspanningen worden onderschreven door de CEO’s van Philips, KPN, PostNL en Nationaal Commissaris Digitale Overheid Bas Eenhoorn.

Consultant Bert Landman schreef een nieuw rapport “Muddling through” waarin hij bespreekt waarom de transitie naar de Cloud zo moeizaam verloopt: 1) complexe applicatielandschappen; 2) de noodzaak om te leren samenwerken; 3) kanteling van verdien- en bedrijfsmodellen bij leveranciers. Er komt geen big bang, het is een taai en langdurig proces, stelt hij. We komen er volgende week op terug.

Nieuwsbrief AME  Adriaan Meij

Index