CEO: ICT staat gelijk aan groei

15.04.14

In het topbestuur is de geest is uit de fles. ICT wordt niet langer gezien als een kostenpost maar als een cruciaal middel om de bedrijfsresultaten op een hoger plan te brengen nu de economie weer aantrekt. In de boardroom is het niet langer de CIO alleen die hoge verwachtingen heeft van technologie investeringen.

Uit een groot internationaal onderzoek van Gartner onder 410 CEO's van bedrijven met een minimum jaaromzet van 250 miljoen dollar blijkt dat zo laag mogelijke kosten of verhogen van de efficiëntie dit jaar minder prominent op de agenda komen te staan nu de bijdrage van ICT aan het bedrijfsresultaat bovenaan is geëindigd. De resultaten van de enquête tonen aan dat een directe bijdrage aan de groei veruit de hoogste prioriteit is die CEO's en executives aan ICT stellen. Deze managers zijn bovendien heel optimistisch over de bijdrage van ICT aan het bedrijfsresultaat. Investeringen zullen zich al dit jaar of volgend jaar terugbetalen.

Topprioriteiten
"Groei staat heel duidelijk bovenaan in het rijtje van topprioriteiten in deze editie van het CEO-onderzoek; maar liefst 33 procent van de respondenten wijst groei aan als belangrijkste issue voor hun organisatie", vertelt Mark Raskino, vice-president van Gartner in een toelichting op het onderzoek. "In 2014 wordt groei evenveel aangewezen als de drie daarop volgende onderwerpen op de lijst van strategische prioriteiten. Veel CEO's geven aan dat zij nu met hun CIO's samenwerken aan de adoptie van moderne technologie om hun groei daadwerkelijk te realiseren.” Digitalisering van bedrijfsprocessen of producten wordt door 7 procent van de ondervraagde CEO's als een van hun topprioriteiten aangewezen. Dit laat volgens Gartner duidelijk zien dat CEO's vaker een hogere persoonlijke interesse in het toepassen van technologie hebben dan vroeger het geval was. Het ligt hen evenveel voor op de tong als in de jaren 1990 toen tijdens de internetzeepbel technologie ook alom bejubeld werd.

Technologie en digitale transformatie zijn meestal gescheiden entiteiten in de hoofden van business executives. Als ze wel samenvallen, worden zij als een allesbepalende externe factor aangewezen die een majeure impact zal hebben op het lot van de onderneming. "CEO's die tot het inzicht gekomen zijn dat een technologie-gerelateerde verandering belangrijk is, moeten daarin nu investeren", vervolgt Raskino. "Dat betekent moeilijke keuzes maken. Er moet bezuinigd worden op verouderde IT, terwijl in nieuwe verkoop- of marketingsystemen ook een duidelijke lijn moet zitten die aansluit bij de bedrijfsstrategie.” De meeste ondervraagde organisaties investeren in front-office-technologie voor een betere ondersteuning van verkoop en marketing. Daarnaast gaat er ook veel geld naar business analytics, big data en data science. Business proces management en verbetering van bedrijfsprocessen is minder belangrijk geworden.

Rol van de CIO
Volgens Gartner kan een CEO die meer oog heeft voor de bijdrage van technologie niet zonder een CIO. "Als ik naar het investeringsperspectief over vijf jaar kijk dan trek ik de volgende conclusie", vervolgt Raskino. "Veel executives lopen achter in hun begrip van wat digitalisering kan betekenen. Het belangrijkste wat de CIO kan doen in de komende twee jaar is deze kenniskloof dichten door de raad van bestuur, het hoger management, maar ook middle management bij te praten. Vergeet niet dat zij ICT het afgelopen decennium gezien hebben als een commodity-functie die je beter uit kunt besteden. Hun visie op de kennis die nodig is om deze verandering met technologie gestalte te geven is niet goed ontwikkeld. Ze hebben niet de juiste training gehad om met hulp van technologie een grote transformatie door te maken."

Door de CEO's wordt de CIO nog steeds als de executive aangewezen die technologie op een hoger plan kan brengen. Op het punt van digitaal leiderschap werd door de meeste respondenten de CIO als belangrijkste executive aangewezen. Tegelijkertijd gaven de respondenten aan dat ook andere managers zich druk moeten maken over digitalisering. Het moet veel meer een collectieve inspanning worden in de directie. Digitalisering wordt verder sterk geassocieerd met innovatie voor de klant. Tijdens hetzelfde onderzoek twee jaar geleden kwamen CIO's niet als de beste innovatieleiders uit de bus. Dat komt omdat de CIO-rol en de IT-functie over het algemeen vaak de opdracht kregen om als IT-managers kosten en kwaliteit van de dienstverlening te bewaken. Die aanpak maakte hun profiel ongeschikt om als vernieuwers of enablers van een nieuwe bedrijfsstrategie te fungeren. Gartner waarschuwt CIO's er dan ook voor dat zij niet in een klap af zijn van dit imago. Ze lopen meer risico dat ze niet voldoen aan de hoge verwachtingen dan managers met een ander profiel.

Hoewel CEO's de indruk hebben dat ze meer controle over hun eigen organisatie kunnen uitoefenen dan in de voorgaande jaren, toch wordt de economie nog steeds als de belangrijkste externe factor aangewezen. Regelgeving eindigt ook hoog bij de pijnpunten, maar nog maar net boven de vergrijzing waar het topmanagement zich ook zorgen over begint te maken. "Vergrijzing is een veelzijdig probleem”, vervolgt Raskino. “Het zal zijn impact hebben op het personeelsbestand, beschikbaarheid van talent en pensioenkosten, maar het creëert ook kansen op nieuwe groei in de markt bijvoorbeeld door medische en financiële diensten te ontwikkelen voor babyboomers die in toenemende mate met pensioen gaan." Volgens Gartner hebben niet alleen Westerse landen te maken met vergrijzing ook in China begint de beroepsbevolking vanaf 2030 te krimpen.

IT-Executive  Sytse van der Schaaf

Index