Financieel directeuren kunnen niet om IT heen

04-03-2010

De it-sector zal niet lang last houden van de recessie als je een wereldwijd
onderzoek van IBM onder finacieel directeuren erbij pakt.
Niet kostenbesparing maar verbetering van de organisatie met IT zou
bovenaan de agenda van cfo's staan.

Dit blijkt uit
onderzoek van IBM onder 1900 cfo's en senior finance executives in 81 landen en 35 sectoren.
In de Benelux zijn zo'n 90 financieel directeuren geïnterviewd.
Een meerderheid van de financieel bestuurders 60 procent geeft aan dat zij
met IT hun organisatie de komende tijd ingrijpend willen veranderen.
Een betere integratie van informatie is de belangrijkste voorwaarde om de
bedrijfsvoering op vrijwel ieder gebied een beter inzicht te geven.
Tegelijkertijd is het ook de moeilijkste verandering.

Kostenreductie is veel minder belangrijk dan tot nu toe gedacht.
De innovatie richt zich vooral op analytics. Men is er op uit om door automatisering
veel meer zicht op allerlei bedrijfsprocessen in de organisatie te krijgen,
zodat de organisatie sneller is bij te sturen en eventuele overbodige kosten
weggesneden kunnen worden. Daarnaast moet het bestuur en de directie een
veel beter en gedetaileerder beeld krijgen van het functioneren van de organisatie.

Betere input leveren voor de bedrijfsstrategie dat is volgens IBM de beste
omschrijving van de heilige graal. Maar voor de meeste organisaties is er nog een
lange weg te gaan. Niet meer dan de helft van de ondervraagde cfo's vindt dat de
bestaande financiële informatie voldoende ondersteuning biedt aan de strategie van
de organisatie. Analytics moeten en kunnen dus nog een stuk beter.
Die klacht is overigens niet nieuw. Al sinds IBM's eerste onderzoek onder cfo's in
2003 gaven financieel bestuurders aan zich meer te willen richten op analyse en
het ondersteunen van beslissingen.

De kleine kopgroep die dit ideaal in de praktijk brengt noemt IBM zogenaamde
Value Integrators. Zij doen het volgens IBM op twee punten beter dan hun vakgenoten.
Hun financiële efficiency is veel beter doordat er in hun hele organisatie volgens een
eenduidig proces en met gedeelde datastandaarden wordt gewerkt.
Daarnaast is het inzicht in de bedrijfsvoering veel beter door de ontwikkeling van
voldoende financieel talent, uitmuntende technologie en analytische capaciteiten,
om bedrijfsprocessen efficiënter te maken en de organisatie strategische inzichten
te bieden.

Meer informatie: www.ibm.com/cfostudy.

IT Executive  Sytse van der Schaaf

Index