Crisis binnen Nederlandse IT valt mee

15-12-2009

Bijna dertig procent van de bezoekers aan de website van
ComputerWorld zegt momenteel niet te hoeven bezuinigen
op IT-uitgaven binnen zijn of haar onderneming.
Moet er toch bespaard worden, dan is het terugbrengen
van energiekosten de belangrijkste vorm van besparing.

De uitkomst van ons onderzoek is opvallend, want volgens
een onderzoek van Capgemini moet 96 procent in meer of
mindere mate besparingen doorvoeren. Zij peilden dit onder
wereldwijd actieve managers op C-niveau.
Het verschil tussen de peiling op deze site en de globale
peiling van Capgemini kent drie mogelijke verklaringen.
Allereerst zou de economische crisis voor het bedrijfsleven
binnen Nederland minder hard aan kunnen komen dan in de
rest van de wereld. Ook zou IT binnen bedrijven relatief meer
budget kunnen hebben dan afdelingen als productie,
marketing of sales. Ten derde zou het tijdstip van de peiling
een rol kunnen spelen. Het consultancybedrijf deed haar
onderzoek in de eerste helft van 2009, terwijl wij eind
november/begin december onze peiling uitvoerden.
Maar dat neemt niet weg dat we misschien het ergste van
de recessie intussen hebben gehad.

Computerworld peilt tweewekelijks een stelling onder
bezoekers naar aanleiding van een actueel onderwerp.
Afgelopen twee weken liep een peiling over het bezuinigen
in crisistijd.

71,7 procent van de 233 respondenten geeft aan te
bezuinigen op IT-uitgaven. Meest populair zijn daarbij de
kosten die verband houden met energie. 16,7 procent van
de respondenten ziet dit als belangrijkste besparingspost.
"In het geval van energiebesparing bij IT lijkt het me dat
allereerst gekeken wordt naar servers", zegt Merel Plante,
consultant procure bij Capgemini. "Daarnaast is er altijd een
afweging om groener te gaan werken.
Op het gebied van inkoop kun je bijvoorbeeld minder facturen
printen. Wat we ook binnen bedrijven zien is dat ze niet langer
met aparte energierekeningen werken. Kosten komen terecht
op een verzamelrekening."

Tweede op het lijstje van mogelijke besparingen zijn trainingen.
Of die echt geschrapt worden is maar de vraag, meent Plante.
"Niet duidelijk is of het gaat om daadwerkelijke besparingen of
dat het gaat om uitstel van besparingen. Er zijn bedrijven die
inderdaad zeggen dat ze trainingen een jaartje niet laten doorgaan.
Daarmee stellen ze de kosten eigenlijk uit."

In de top drie had de consultant nog een andere besparing
verwacht die niet in de peiling was opgenomen. "Wat ontbreekt
op het lijstje, maar wat ik zeker hoog inschat is 'Reizen'.
Dit is vaak een van de eerste korte termijn besparingen die wordt
toegepast door bedrijven die op hun kosten gaan letten.
Ze kiezen bijvoorbeeld voor videoconferencing.
Met de geavanceerde systemen van tegenwoordig zit je virtueel
aan dezelfde ronde tafel als je gesprekspartners, terwijl je in
werkelijkheid aan een halve tafel zit. Het gevoel is wel net echt."

Tot slot noemt Plante het opvallend dat er respondenten zeggen
te bezuinigen op innovatie. "Uit een ander onderzoek dat wij
hebben laten doen blijkt dat juist niet op innovatie wordt bespaard.
Bedrijven zien dit toch als strategisch middel om uit de crisis te komen."

Waar je als bedrijf ook gaat snijden als je moet besparen, de
grootste gemene deler bij besparingen is dat de efficiency omhoog
moet. "Efficiency wordt altijd aangepakt. Het is typisch voor tijden
dat het minder gaat dat bedrijven verwachten dat er meer gedaan
wordt in minder tijd. Eigenlijk geldt wel voor alle mogelijke resources
dat bedrijven een slag met efficiency willen maken."

ComputerWorld  Kristian van Tuil

Index