Over communicerende vaten

Website Platform Communicatie Rotterdam - sept.2004


Rob Tol - Over communicerende vaten

Voor dat je extern gaat communiceren, zal je eerst binnen
de onderneming orde op zaken moeten stellen en draagvlak
moeten creëren.
Je probeert je te richten op je doel en de onderneming dient
hiervoor fit gemaakt te worden. Zodat een ieder zijn
werkzaamheden optimaal kan verrichten en zijn bijdrage
kan leveren. Dus: doen wat je in je campagne naar buiten belooft.
Deze strategie stelt hoge eisen aan de interne communicatie.
De naar buiten toe uitgedragen waarden dienen ook binnenshuis
goed onderhouden en gekoesterd te worden.
Hiertoe dient de communicatiestrategie door alle geledingen
te worden uitgedragen. Met name door het management.

Het verbeteren van de interne communicatie eist dat je werkt
aan je eigen communicatie. Persoonlijke communicatie is de
belangrijkste vorm van communicatie in een onderneming.
Ben je je bewust van je voorbeeldfunctie: je woorden en je daden?
Niet alleen in de externe communicatie dient een manager te
begrijpen wat mensen beweegt, ook in de interne communicatie
dient hij te snappen waar medewerkers iets aan beleven.
Zij zijn het kapitaal van een onderneming waar hij doelbewust
energie en geld in dient te investeren.

Onderzoek
Inmiddels onderzoeken bedrijven regelmatig hun interne
communicatie bij medewerkers via een schriftelijke - of elektronische
enquête. Uit onderzoek van J. de Ridder van de Universiteit van
Amsterdam blijkt dat interne communicatie effect heeft op de mate
van betrokkenheid.
Goede communicatie tussen medewerkers in ondernemingen is
daarom van groot belang. Geen 'window dressing' of
eenrichtingsverkeer; maar interactie. De ondernemingsleiding
wil immers gemotiveerde medewerkers.
En wil zelf ook door hen snel en eerlijk geïnformeerd blijven.
Daarom is een dialoog met medewerkers van belang.
Dat intranet een steeds grotere rol hierin gaat spelen,
moge duidelijk zijn.

Effect
Een goede interne communicatie geeft een positief effect naar
collega´s, relaties, klanten en ... gewenste klanten.
Een goede interne communicatie werkt als communicerende vaten.
De medewerkermotivatie en de klantentevredenheid staan immers
onlosmakelijk met elkaar in verbinding.

Index