De CFO deelt de lakens uit

07-05-2010

De CFO is belangrijkste beslissingsmaker wanneer het gaat om
IT-investeringen. Dat blijkt een recente studie van onderzoeksbureau
Gartner. In 18 procent van de bedrijven heeft de CFO de broek aan
als het gaat om IT-beslissingen, ten opzichte van 11 procent waar de
CIO die rol is toebedeeld.

In 27 procent van de gevallen is de financiële verantwoordelijkheid
verdeeld tussen de CFO en CIO, terwijl in 32 procent een sturend
comité bestaande uit IT- en businessbeleidsbepalers het beheer over
de uitgaven voert.

Jaarlijks onderzoekt Gartner samen met de
Financial Excecutives Research Foundation (FERF) wie verantwoordelijk
is voor IT-investeringen. Daaruit blijkt dat IT-managers meer
rapporteren richting de CFO dan richting de CEO.

De wereldwijde studie, waarin dit jaar 482 bedrijven geënquêteerd werden,
toont aan dat bij 42 procent van de onderzochte IT-organisaties CIO’s
rapporteren richting de CFO en dat 53 procent van de CFO’s aan wie niet
over IT-investeringen gerapporteerd wordt, dat wel zou willen.

Slechts 33 procent van de CIO’s rapporteert aan de CEO, 16 procent aan
de chief operating officer (COO), twee procent aan de chief administrative
officer en zeven procent aan andere bestuurders binnen het bedrijf.

De rol van de CIO binnen organisaties staat onder discussie sinds bedrijven
ondervonden hebben wat IT voor hen zou kunnen betekenen.
“De vraag aan wie de CIO moet rapporteren is zo oud als de rol van de CIO
zelf”, zegt onderzoeksdirecteur John van Decker van Gartner.
“CFO-rapportage kan succesvol zijn als de CFO de waarde van IT leert te
begrijpen.”

Sommigen vinden dat de CIO moet rapporteren aan de CEO, aangezien die
gezien wordt als de voornaamste beslisser binnen de organisatie.
Anderen vinden dat de CIO als meest invoerde persoon zelf verantwoordelijk
zou moeten zijn de voor de uitgaven, en een laatste groep meent, omdat
het bij IT-investeringen vooral om budget gaat, dat CIO’s degenen zouden
moeten overtuigen die op het geld zitten: de CFO’s.

“In de meeste organisaties werkt de CIO dagelijks samen met de CFO om
IT te financieren en te zorgen voor voldoende informatie voor de financiële
processen”, zegt onderzoeksdirecteur Bill Sinnett van FERF, die hierin kansen
ziet. “Een CFO en CIO die goed kunnen samenwerken zijn van onschatbare
waarde voor een onderneming.”

Helaas is dit niet altijd het geval. CIO’s moeten goed het belang van de
IT-investeringen kunnen uitleggen en dan vooral de waarde voor de business.
Van Decker raadt CIO’s aan vaker mee te lopen met hun projectmanagers,
om zo een beter beeld te krijgen van de rol van IT in de organisatie.

Computerworld

Index