Bedrijven niet bang voor tekort ICT-personeel

27-04-2010

Zakelijke dienstverleners maken zich weinig zorgen over eventuele
tekorten aan ict-personeel. Dit blijkt uit een enquĂȘte die kenniscentrum
Ecabo onder zijn leerbedrijven heeft gehouden. Ongeveer eenvijfde
van de respondenten verwacht wel knelpunten in de personeels-
voorziening. Slechts 6 procent daarvan denkt echter binnen een jaar
tegen een probleem aan te lopen. 13 procent verwacht op de langere
termijn moeilijkheden te ondervinden bij het vinden van ict'ers.

De ondervraagde leerbedrijven zien vooral problemen bij het vinden van
applicatieontwikkelaars. Eenvijfde denkt dat het lastig wordt om vacatures
in te vullen, 11 procent op de korte termijn en 9 procent op de langere termijn.
Medewerkers ict denken de leerbedrijven makkelijker te kunnen vinden.
Slechts 6 procent verwacht hier problemen.

Beroepsrichtingen

De Ecabo-enquĂȘte heeft betrekking op de verschillende beroepsrichtingen
die Ecabo vertegenwoordigt, de economisch administratieve, ict- en veiligheids-
beroepen. In vergelijking met de andere Ecabo-beroepsgroepen zijn de
leerbedrijven minder positief over het vinden van werknemers voor de
ICT-functies. Gemiddeld over alle richtingen verwacht 13 procent van de
leerbedrijven knelpunten in de personeelsvoorziening. Hiervan denkt
5 procent op de korte termijn moeilijkheden te ondervinden bij het invullen
van vacatures en 8 procent op de langere termijn.

Een leerbedrijf is een organisatie waar een scholier die een mbo-opleiding
volgt stage kan lopen. Bijna drieduizend leerbedrijven van Ecabo hebben
deelgenomen aan het onderzoek. De vragen over de richting ict zijn
voornamelijk beantwoord door bedrijven uit de sectoren zakelijke
dienstverlening, onderwijs en handel & reparatie.

Kim de Vries  Computable

Index