Aantal ICT-bedrijven groeit vooral door ZZP'er

13.04.2010

Tweederde van alle ict-bedrijven in Nederland zijn eenmanszaken.
Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) is de afgelopen
jaren gestaag toegenomen. Van 2008 tot 2009 kwamen er ongeveer
drieduizend in Nederland bij, ondanks of juist dankzij de slechte
economische situatie. Dat blijkt uit statistische cijfers die branche-
organisatie ICT~Office publiceert in zijn jaarlijkse marktmonitor.

Bovendien telde in 2009 ruim 91 procent van alle Nederlandse IOCT
-ondernemingen minder dan tien medewerkers. Volgens de branche-
organisatie zijn er 210 ict-bedrijven met meer dan honderd man
personeel in dienst. Een jaar eerder waren dat er nog 180. Het aantal
startende ondernemingen daalde in 2009 wel naar 3781.
Dat is 20 procent minder dan in 2008.

De vereniging vermoedt dat veel ict'ers het starten van een eigen
onderneming als vangnet voor mogelijk baanverlies of bij baanverlies zien.
Het afgelopen jaar kwamen veel ict'ers op straat terecht door
kostenbesparende maatregelen bij hun werkgever. Zo verloren bij de
vijf grootste ict-dienstverleners van Nederland
in totaal ruim 5300 medewerkers hun baan.

Millennium

Door op tijd te starten met het beperken van nieuwe instroom van
medewerkers en het terugdringen van kosten, is het effect van de
economische crisis volgens ICT~Office minder sterk dan tijdens de
ICT-crisis aan het begin van het millennium.

De brancheorganisatie vertegenwoordigt voornamelijk grote bedrijven
in de ict-sector. De vijfhonderd leden hebben een gezamenlijke omzet
van dertig miljard euro en tellen meer dan 250.000 medewerkers.

Diederik Toet

Index