10 Trends in de ICT

30-06-2010

Toekomstvoorspellingen zijn normaal gesproken meer iets
voor jaarwisselingen, maar waarom zou je daar op wachten?
De crisis lijkt voorbij en het is tijd om de draad weer op te pakken.
Hier zijn tien belangrijke ontwikkelingen in de IT, en onze
verwachtingen over wat ons op deze gebieden te wachten staat.

1. Groene ICT. IT en energie besparen was altijd al een lastige
combinatie, maar tijdens de recessie hoefde je er al helemaal niet
meer mee aan te komen. De hype was er wel, maar de belangstelling
bleef uit. Nu de economie weer aantrekt verwachten we dat het
langzaamaan weer op de agenda komt te staan, zij het met een stuk
minder tromgeroffel van de PR-bureaus. Maar het zal niet hard gaan,
en het zal altijd enig verband moeten houden met zakelijke ROI.
Groene IT is niet iets dat je zomaar even doet; als je je energiehuis-
houding bijvoorbeeld wilt automatiseren, moet je infrastructuur daar
wel klaar voor zijn. Gelukkig is inmiddels ook duidelijk dat ‘groene’
oplossingen in termen van TCO zeker niet per se duurdere oplossingen
hoeven te zijn.

2. De cloud, de cloud, de cloud. Over hype gesproken. Toch staan
Software-as-a-Service, Platform-as-a-Service en Infrastructure-as-a-
Service inmiddels stevig op de rit. Het is nog wat vroeg om van een
definitieve doorbraak te spreken, maar toch lijkt het uiterst
onwaarschijnlijk dat het hele cloud-gebeuren alsnog weer uit beeld
gaat verdwijnen. De acceptatie zal misschien niet zo snel gaan als
sommige leveranciers graag zouden zien, en Nederland zal
ongetwijfeld geen voortrekkersrol vervullen, maar de bedrijven die
nu de weg bereiden, worden straks gehuldigd als pioniers.
Tenslotte is de cloud, ondanks alle hype, een heel natuurlijke evolutie.
Het is de ultieme vorm van server-consolidatie. Virtualisatie en alle
randverschijnselen die er verder omheen hangen: het draait allemaal
om flexibiliteit en efficiency. Alleen om concurrerend te kunnen blijven
is het al nauwelijks denkbaar dat je op termijn nog helemaal zonder
de cloud kunt.

3. Mobiliteit. De smartphones en netbooks en andere gadgets die je
nu in je organisatie ziet opduiken zijn nog maar het begin. Of de iPad
geschikt is als zakelijk apparaat is eigenlijk helemaal geen interessante
vraag – het is een menselijk apparaat, en mensen zullen hem ook voor
hun werk gebruiken. De meeste IT-afdelingen zijn totaal niet voorbereid
op de vloedgolf consumentenelektronica die hun kant op komt.
Als je daar niet tijdig klaar voor bent, ga je straks kopje onder.

4. Unified Communications. De leveranciers willen zo graag dat dit een
groot succes wordt, maar in feite staat UC nu waar mobiliteit een jaar
of tien geleden stond. Het belooft de productiviteit te verbeteren, maar
er moet nog heel wat gebeuren voor het werkelijk zo praktisch inzetbaar
is dat het zichzelf terugbetaalt. Voor het komende jaar verwachten wij
nog steeds geen massale doorbraak.

5. Business Intelligence. BI en data-analyse beginnen nu echt op stoom
te komen, met dank aan de recessie: zo’n crisis is een ideaal moment om
nu eens met behulp van BI en analysegereedschap haarfijn uit te zoeken
wat er precies wel en niet werkt in de organisatie. De zegen van de crisis
is dat hij organisaties heeft gedwongen al die data en analyses om te
zetten in acties; het zijn die acties die uiteindelijk leiden tot zakelijke
waardevermeerdering. Nu dat proces eenmaal op gang is gekomen, wordt
BI eindelijk meer dan alleen een hoop theorie en cijfers.

6. Data deduplicatie. Puur omdat het achterliggende idee zo simpel is,
moet dit wel een succes worden. De hoeveelheid informatie die we
verzamelen groeit gigantisch, maar 70% tot zelfs 90% van wat we nu
opslaan is in feite overbodig omdat we het al in talloze andere versies
elders hebben opgeborgen. Afscheid nemen van overbodige data is
bijzonder gunstig voor de TCO en de levensverwachting van de beschikbare
hardware voor data-opslag. Alles wat met opslag te maken heeft is
trouwens in ontwikkeling op dit moment: data tiering, opslag in de cloud –
we gaan er zeker meer van horen, het komende jaar.

7. Enterprise 2.0. Ook wel bekend als ‘collaboration’, oftwel: samenwerking
en communicatie. Die twee zijn altijd al belangrijk geweest voor het slagen
van een onderneming, maar op dit moment beginnen bedrijven te ontdekken
dat je je medewerkers niet alleen niet kunt, maar ook niet hoeft te dwingen:
ze hebben hun eigen samenwerkingskanalen al gevonden.
Steeds meer leveranciers verrijken hun producten inmiddels met ‘Web 2.0
functionaliteiten’ om informatie-uitwisseling te vergemakkelijken, en dat
noemen we dan heel mooi Enterprise 2.0. Dat is prima, als we maar in het
oog houden dat het in de eerste plaats een zakelijke transformatie is –
een andere manier van werken, waar IT gelukkig wel een belangrijke
faciliterende rol in kan spelen.

8. Videoconferencing. Met de globalisering in het verschiet hadden we
eigenlijk verwacht dat dit al veel eerder zou gaan doorbreken (al lang voor
de Dot.com-crisis werd het ingeluid als een doorbraak in samenwerken op afstand).
Kennelijk voegde de techniek tot nu toe onvoldoende toe om massaal in
gebruik te worden genomen. Maar de afgelopen crisis bood plots een ideale
gelegenheid voor een aantrekkelijke propositie, vanwege de toch wel heel
forse
besparingen die je ermee kunt realiseren op pure reis- en verblijfskosten.
Bovendien lijken de leveranciers nu de ingang te hebben gevonden: niet via
de low-end gebruikers met de webcam op de desktop, maar van bovenaf,
via de topmanagers in hun executive boardrooms, die peperdure
videoconferencing-modules via gunstige lease-constructies naast hun
vergaderzalen laten installeren. Zo is videoconferencing plots prestigieus
geworden, en bovendien iets waar alle medewerkers graag gebruik van maken.
De stap naar aanvullende goedkopere en eenvoudiger oplossingen wordt
daarmee een stuk kleiner. De toenemende mobiliteit en de bijbehorende
infrastructuur die beschikbaar komt versterken deze trend nog eens extra.

9. Identity management. Wie is wie in je systeem, welke mensen hebben
welke rechten, en wat gebeurt er met al die persoonlijke gegevens?
Het managen van identiteiten is een nachtmerrie voor IT, maar wel een waar
we snel en bij voorkeur dit jaar nog grip op moeten zien te krijgen, voordat
de toenemende mobiliteit (het Nieuwe Werken) en de veelheid aan
verschillende apparaten het onbeheersbaar maken.

10. Beveiliging. Beveiliging is altijd een belangrijk punt in voorspellingen rond IT,
en dat is logisch, want in wezen is er nog maar bitter weinig wezenlijks
veranderd op dit gebied. We weigeren onze digitale vrijheden op te geven,
terwijl de risico’s blijven toenemen: we worden allemaal in steeds hogere
mate afhankelijk van IT, en de hoeveelheid gevoelige informatie die er in
omgaat is vrijwel onbeperkt – en toch blijven we doormodderen met een
systeem dat in feite onmogelijk veilig is te krijgen. In hoeverre de angst voor
cybercrime reëel is of wordt gevoed door een industrie die ons maar al te graag
paniek aan praat, is ook al niet altijd even duidelijk. Wel kun je er op wachten
dat op afzienbare termijn de wal het schip gaat keren: cyberterrorisme, privacy-
vraagstukken, intellectueel eigendom en piraterij, identiteitsdiefstal,
(bedrijfs)spionage – er komt een moment (een incident) waarbij er iets goed
fout gaat, en dan zal de roep om draconische maatregelen plots luider klinken
dan ooit. Scherpere wet- en regelgeving gaan dan ongetwijfeld interessante
gevolgen hebben voor onze digitale privacy en vrijheden.

ComputerWorld  Volkert Deen

Index