Rob Tol gelooft in weldoordachte interne communicatie

Voordat u extern gaat communiceren zult u eerst binnen de onderneming draagvlak moeten creëren. U probeert u te richten op uw doel en de onderneming hiervoor goed in te richten zodat een ieder zijn werkzaamheden optimaal kan verrichten. Om ervoor te zorgen dat de naar buiten toe uitgedragen waarden ook binnenshuis goed onderhouden en gekoesterd blijven, moet de communicatiestrategie door alle geledingen worden uitgedragen.

Persoonlijke communicatie is de belangrijkste vorm van communicatie in een onderneming.
Niet alleen extern dient u te begrijpen wat mensen beweegt: ook in de interne communicatie dient u te snappen waar medewerkers iets aan beleven.
Zij zijn het kapitaal van een onderneming. Daarom is een dialoog met medewerkers van belang.
Intranet en RSS spelen hier een grote rol.

Een goede interne communicatie geeft een positief effect naar collega's, relaties, klanten en gewenste klanten. En werkt net als communicerende vaten.
De medewerkersmotivatie en de klantentevredenheid staan immers onlosmakelijk met elkaar in verbinding.

Terug naar vragen