Inzet Perscontacten

Persvoorlichting is een onlosmakend onderdeel van een communicatieplan.
Er dient een band met een journalist of redacteur opgebouwd te worden.
Door open en eerlijk met hem of haar te communiceren. Dat begint met de juiste selectie van alle relevante media met naam en toenaam.

Een persbericht is een veel gebruikt en doeltreffend middel om de media in eerste instantie te bereiken. Op papier, per fax en steeds meer via e-mail. Dit laatste is wel zo handig i.v.m. het snel kunnen redigeren en eenvoudig opnemen door journalisten. Tevens dient deze tekst op de internet site te komen voor de media maar ook om klanten, partners en medewerkers te informeren. Journalisten bepalen zelf of en hoe ze wat gaan opnemen in hun medium.

Dat betekent dat het persbericht helder, duidelijk en "prikkelend" moet zijn.
Gun een bepaalde journalist ook eens de primeur. Geef eens een persconferentie voorafgaand aan een event.
Voor u een interview geeft of gevraagd wordt dient u zich wel af te vragen wat u kwijt wilt. Bepaal dus vooraf de centrale boodschap en ga niet in op suggestieve of hypothetische vragen. Vooral bij negatieve publiciteit dient u een spraakregeling te maken en een woordvoerder te benoemen.

Terug naar vragen