Kracht nieuwe media en internet

Rob Tol legt met zijn 25-jarige Business to Business Marketing Communicatie kennis en ervaring bij ABB en Siemens, de noodzakelijke verbindingen tussen mensen.
Hierdoor gaat de communicatie als tweerichtingsverkeer stromen binnen organisaties tussen medewerkers onderling en naar hun doelgroepen.
Hij probeert als inspirator een brug te slaan tussen de traditionele- en de nieuwe economie.

Om de continuïteit van een site te waarborgen dient een redactieformule opgezet te worden. En er dient intern draagvlak gecreëerd te worden. Conventionele communicatiemiddelen kunnen zorgen voor zuigkracht naar een site. Hoewel we met digitale middelen communiceren, dienen onze boodschappen niet digitaal maar mensentaal te bevatten.
De functie van het inter- en intranet ontwikkelt zich razendsnel van informatie- naar etalagemedium, van communicatie- naar een dialoogmedium en heden ten dage naar e-business.

De zakelijke doelgroep neemt vanachter de PC op internet het heft in eigen handen en draait de waardeketen in een handomdraai om. Internet is geen losse aanvulling, maar een integraal en volwaardig onderdeel van de marketingmix. Back to the basics van de marketing dus en je afvragen wie je klant is, hoe je hem bereikt en wat je hem te bieden hebt.

Terug naar vragen