Aanpak Marketing Communicatie vraagstuk


We beginnen om goed naar u te luisteren.
Als de kennismaking en probleemanalyse u aanspreken, volgt een plan van aanpak.
Dit plan start met een strategie en een inspirerend concept. Wordt u enthousiast dan wordt het uitgewerkt in een plan met actieplannen. Inclusief de bijbehorende planning, begroting en indien gewenst de organisatie van de middelen.
Bij dit alles houden we uw doelstelling en de communicatiemix scherp in de gaten.

Zie strategie

Terug naar vragen