De missie van Tol

In een wereld van infostress door massacommunicatie wordt het marketing- communicatieproces omgedraaid.
De ontvanger is aan de macht gekomen door Internet.

Dus de klant centraal stellen, denken vanuit de klant en niet in eerste instantie vanuit middelen maar vanuit oplossingen en resultaat.

Door inspiratie, denkkracht en daadkracht in marketingcommunicatie klanten bij overheid en bedrijfsleven te helpen bij hun missie. 
Hen een plaats en gezicht in hun markt geven. Zodat zij zich kunnen concentreren op hun core business en kernkwaliteiten. Zodanig dat hun klanten en relaties zich persoonlijk en relevant voelen aangesproken en er iets positiefs gebeurt. Met passie, resultaatgerichtheid en betrokkenheid.

Terug naar vragen