De kracht van Rob Tol

De kracht van Rob Tol is de optelsom van netwerken, bruggenbouwen, kennisdeling, lef en organisatievermogen. In een wereld van netwerken en allianties.

Zijn strategieën, plannen en communicatiemiddelen leveren uiteindelijk meer op dan zij kosten. Alles is gericht op een doel: positieve aantoonbare resultaten.

Terug naar vragen